Viking rent - Uslovi najma

rent a car pozarevac srbija

– Vozač mora imati minimum 21 godinu starosti
– Minimum 2 godine posedovanja vozačke dozvole i obavezno na uvid
– Obavezna identifikacija – lična karta ili pasoš na uvid
Dužina iznajmljivanja vozila
– Minimalna dužina iznajmljivanja je 1 dan (24 časa)
– Vreme pruzimanja i vraćanja vozila mora biti identično. Tolerišemo 60 minuta zakašnjenja kod vraćanja vozila. Po isteku prekoračenja tog vremena zaračunavamo novi, dodatni dan najma.

Preuzimanje i vraćanje vozila
– Vozilo se može pruzeti i vratiti u jednoj od naših poslovnica, a moguća je i dostava odnosno vraćanje vozila izvan poslovnice (aerodrom, hotel, kućna adresa, preduzeće i sl.).
– Vozilo se može preuzeti i vratiti i izvan radnog vremena, uz doplatu.
– Prilikom preuzimanja i vraćanja vozila, obavezno je potpisivanje obrasca o stanju vozila
– Obavezno je da pri primopredaji pregledate vozilo. Osiguranje
– CDW (Collision Damage Waiver) Osiguranje od štete bez učešća u šteti, isključivo samo uz policijski zapisnik.

Kupovina ovog osiguranja je obavezna. Odgovornost za štetu na iznajmljenom vozilu i prema trećem licu je ogranična određenim maksimalnim iznosom koji se vezuje za grupu iznajmljenog vozila. Taj iznos je obavezno upisan u ugovoru o najmu vozila. Ovo osiguranje NE POKRIVA štete nastale u unutrašnjosti vozila, oštećenje guma i točkova, oštećenja donjeg trapa, slomljen i /ili izgubljen ključ, štete nastale sipanjem pogrešne vrste goriva i štete nanete svesno ili nepažnjom. Sva nabrojana oštećenja biće naplaćena u punom iznosu u momentu kada se vozilo vrati. Kada se vozilo vraća, stanje vozila će proveriti klijent i naš službenik zajedno i uporediti ga sa stanjem vozila prilikom preuzimanja. Svaku promenu stanja vozila tj. sva nova oštećenja će biti upisana u obrazac Ugovora o najmu i potpisana obostrano.

– TP (Theft Protection) Osiguranje od krađe sa učešćem u šteti. Kupovina ovog osiguranja je obavezna. Odgovornost za krađu vozila ili delova vozila (gume, stereo uredaj i sl.) je ograničena određenim maksimalnim iznosom koji se vezuje za grupu iznajmljenog vozila. Taj iznos je obavezno upisan u ugovoru o najmu vozila. Ovo osiguranje NE VAŽI u slučaju da je prilikom krađe vozilo bilo otključano ili je ključ bio ostavljen u bravi volana.
POLICIJSKI ZAPISNIK JE OBAVEZAN ZA SVE VRSTE OSIGURANJA! Bez policijskog zapisnika, pun iznos štete i /ili krađe biće naplaćen od klijenta, bez obzira na vrstu kupljenog osiguranja. Zapisnik je potrebno sačiniti čak i u slučajevima kada klijent nije bio prisutan prilikom oštećenja vozila (npr. vozilo je oštećeno na parkingu od strane NN osobe).

Postupci u slučaju nesreće, štete i krađe vozila:
Klijent je obavezan da postupi na sledeći način:
– ODMAH da obavesti policiju i Viking Rent a Car o događaju i da postupi po njihovim instrukcijama.
– Da zapiše podatke o drugim učesnicima u nesreći tj. događaju
– Da ispuni izveštaj o nesreći / šteti prilikom vraćanja vozila.
– Da napiše kratku izjavu u kojoj će opisati uzroke i okolnosti u kojima se desila nesreća / šteta.

Ograničenja vezana za upravljanje vozilom:
– Zabranjeno je da se vozilom upravlja pod uticajem alkohola, lekova i droga. U ovim slučajevima, osiguranje NE VAŽI. Klijentu se naplaćuje pun iznos štete / krađe.
– Iznajmljenim vozilom može upravljati samo lice koje je upisano kao vozač u ugovoru o najmu vozila. Dozvoljava se mogućnost da se u ugovor upiše i 1 dodatni vozač, uz odobrenje Viking rent a car-a, prilikom preuzimanja vozila.
– Zabranjeno je iznajmljeno vozilo davati na korišćenje neovlašćenim licima tj. licima koja nisu upisana u ugovor o najmu. U ovim slučajevima, osiguranje NE VAŽI – klijentu se naplaćuje pun iznos štete / krađe.